Uzavírka ulice Václavská, Jindřichův Hradec od 1.3.2017

Od 1. března 2017 bude zahájena 1. etapa rekonstrukce Václavské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Vídeňskou za křižovatku s ulicí Mlýnskou. Tento úsek ulice bude po dobu rekonstrukce zcela uzavřen. 

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna vodovodu a splaškové kanalizace včetně přípojek jednotlivých nemovitostí, doplněna bude nová dešťová kanalizace. Vzhledem k upravenému dopravnímu řešení bude provedena i úprava světelného signalizačního zařízení. Stávající přechod pro chodce přes Václavskou ulici u křižovatky s Vídeňskou bude zrušen a nově umístěn u křižovatky s ulicí Mlýnskou.

V průběhu prací dojde i k zásahu do ulice Vídeňské, kde budou napojeny inženýrské sítě. Do ulice Mlýnské bude uložena dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z horní části Václavské ulice přímo do tzv. zájezku (bezpečnostní přeliv z Vajgaru). Povrch vozovky bude opět živičný, povrchy chodníků z žulové mozaiky a betonové dlažby. Rozsah rekonstrukce je patrný v situaci z projektové dokumentace.

Úplná uzavírka uvedené části Václavské ulice si vyžádá změnu jízdních řádů MHD a rovněž změnu trasy některých linek veřejné linkové dopravy, projíždějících Mlýnskou ulicí. Předpoklad zprovoznění ulice po rekonstrukci je na počátku měsíce června 2017.

Nové výlukové jízdní řády platné od 1. března 2017 a změny tras linek z důvodu uzavírky ulice Václavská najdete ZDE.


Uzavírky v rámci první etapy rekonstrukce:

Postup prací a uzavírek byl na základě několikerého projednání za účasti zástupců zhotovitele stavby, odboru dopravy MěÚ a Policie ČR rozdělen do 4 dílčích etap, ve kterých se bude měnit dopravní režim v oblasti křižovatek ulic Vídeňská, Václavská a Mlýnská.

 

Etapa 1 v termínech 1. 3. – 15. 3 .2017

Bude prováděno připojení vodovodu a kanalizací v křižovatce Vídeňská – Václavská. Ulice Václavská bude uzavřena v úseku od Vídeňské před křižovatku s Mlýnskou a ulice Vídeňská bude částečně uzavřena v místě křižovatky s Václavskou s úplným vyloučením provozu chodců po lávce přes Malý Vajgar. Obchůzná trasa pro chodce bude vedena přes náměstí Míru do ulice Dobrovského a kolem zámku do ulice Mlýnské. Provoz vozidel bude řízen světelným signalizačním zařízením v ulici Vídeňská a v křižovatce Václavská – Mlýnská, kde bude pro vozidla vyhrazen pouze jeden jízdní pruh tak, aby byl vytvořen bezpečný prostor pro pohyb chodců v úzkém úseku ulice Mlýnské. Pro chodce bude zřízen náhradní přechod přes Vídeňskou u objektu archivu. Tato etapa bude pro všechny účastníky provozu nejnáročnější a je znázorněna v situaci dočasného dopravního značení.

V průběhu etapy 1 budou vypnuta pevná světelná signalizační zařízení na všech křižovatkách (Rybniční – Nábřeží – Vídeňská – Václavská – Mlýnská) a nahrazena přenosným zařízením.

 

Etapy 2a a 2b v termínech 16. 3. – 3. 4. 2017, jejich změna bude řešena v tomto časovém intervalu dle skutečného postupu prací, liší se pouze úpravou provozu chodců

 

Etapa 2a

Bude prováděna výměna inženýrských sítí v úseku Vídeňská – Mlýnská a přípojek na straně  u „Alžběty“. Ulice Václavská bude uzavřena v úseku od Vídeňské před křižovatku s Mlýnskou jako v etapě 1, provoz chodců přes lávku bude obnoven do ulice Václavské přes náhradní přechod a po chodníku u objektu archivu. Vídeňská ulice již bude průjezdná bez omezení.

 

Etapa 2b

Bude prováděna výměna inženýrských sítí v úseku Vídeňská – Mlýnská a přípojek na straně u objektu archivu. Ulice Václavská bude uzavřena v úseku od Vídeňské před křižovatku s Mlýnskou jako v etapě 1, provoz chodců přes lávku do ulice Václavské po chodníku na straně u „Alžběty“. Vídeňská ulice průjezdná bez omezení, náhradní přechod u archivu bude zrušen.

V průběhu etap 1 a 2 bude zachován provoz vozidel z horní části Václavské do Mlýnské včetně autobusů veřejné linkové dopravy.

 

Etapa 3 v termínech 4. 4. – 31. 5. 2017

Bude prováděna výměna inženýrských sítí v křižovatce Václavská – Mlýnská a úpravy povrchů v celém rozsahu rekonstrukce. Ulice Václavská bude uzavřena od Vídeňské přes křižovatku s Mlýnskou, provoz chodců v prostoru staveniště bude probíhat ve vyznačených koridorech dle postupu prací.

V průběhu etap 2 a 3 bude v provozu světelné signalizační zařízení v křižovatce Nábřeží – Rybniční.

V průběhu etap 1 – 3 budou linky MHD projíždějící Václavskou ulicí vedeny ulicemi Vídeňská a U Nemocnice, v průběhu etapy 3 budou linky MHD a VLD směr Buk a Políkno vedeny objízdnou trasou přes Děbolín a Matnou.

 

Vzhledem k tomu, že uvedené uzavírky budou výrazně komplikovat dopravu ve městě, žádáme motoristy o maximální využívání vnějšího silničního okruhu, aby intenzita dopravy v ulicích Vídeňské a Václavské byla pokud možno co nejvíce snížena.

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.