Rozvoj systémů odbavení a řízení vozidel v ČSAD Slaný, a.s.

Na základě provedené analýzy stavu a dlouhodobého plánu rozvoje bylo v rámci ČSAD Slaný, a.s. rozhodnuto o dlouhodobém záměru dalšího rozvoje systémů odbavení a řízení vozidel a to především na linkách provozovaných v rámci IDS Ústeckého kraje.

Hlavním cílem tohoto strategického záměru je zvýšení a zlepšení celkové úrovně nabízených služeb ve veřejné hromadné dopravě a to jak ve směru k jednotlivým cestujícím, tak i ve směru k objednateli, kterým je Ústecký kraj.

Pro cestující dojde v rámci realizace tohoto strategického plánu ke zlepšení informovanosti a rychlosti odbavení, včetně umožnění plateb pomocí moderního platebního nástroje v podobě bezkontaktní bankovní karty, což bude komfortní jak pro pravidelné uživatele v regionu, tak i pro náhodné návštěvníky či turisty. Právě implementací platebních karet v rámci odbavovacích terminálů bude odpovědí na množící se dotazy z řad cestující veřejnosti.

Pořízení nových odbavovacích zařízení pro provozovaná vozidla značky Mercedes Benz by mělo být spojeno také s novým softwarem, který by měl být nasazen na dispečink ČSAD Slaný a.s. v horizontu následujících dvou let. Vedení společnosti ČSAD Slaný a.s. je pevně přesvědčeno, že tím dále posílí svůj vstřícný postoj ke všem obsluhovaným spokojeným cestujícím.

 

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.