Rozvoj MAD Třebíč v období 2017 – 2024

Rozvoj MAD Třebíč v období 2017 – 2024

Společnosti TRADO-MAD, s.r.o., současnému provozovateli MAD Třebíč, vyprší platná smlouva k provozu na konci tohoto roku. I přesto, že předpokladem pokračování společnosti na linkách MAD Třebíč je její úspěch v aktuálně připravované veřejné zakázce, kterou se Město Třebíč, jako objednatel dopravy chystá vyhlásit v nejbližší době, vedení společnosti se již dívá do budoucna.

Jako klíčový investiční záměr pro budoucí období – bude-li společnost úspěšná v avizovaném výběrovém řízení - vidíme především v další postupné obměně provozovaného vozového parku na nízkopodlažní vozidla, jejichž provoz povede k odstranění bariér v rámci MAD ve městě. S ohledem na zvyšující se tlak na ekologii provozu a snižování zatížení ovzduší je pak logickým krokem také zvýšení počtu vozidel, splňujících poslední platnou emisní normu EURO 6, případně další nárůst počtu vozidel s alternativními pohony, které jsou však ekonomicky méně efektivní.

Další prostor společnost TRADO-MAD, s.r.o. spatřuje také v rozvoji a elektronizaci systémů odbavení cestujících a to například zavedením systému pro příjem bezkontaktních platebních karet, elektronických předplacených kuponů nebo elektronických předplacených kuponů přímo na bezkontaktní platební kartě.

V návaznosti na zavedení nových odbavovacích systémů vzniká prostor také pro zvýšení dostupnosti informací pro cestující, neboť poslední generace palubních jednotek je již vybavena přesnějším systémem sledování polohy vozidla přes GPS a to s online připojením na dispečink dopravce. Cestující by tak nově mohli získat přístup ke zcela přesným a aktuálním informacím o poloze vozidla a případném zpoždění spojů na jednotlivých linkách.

Je tak pouze otázkou budoucího vývoje, zda se výše uvedené záměry podaří v rámci MAD Třebíč zrealizovat.

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.