Zpracování projektového záměru do výzvy IROP

eu dotace

Zpracování projektového záměru do výzvy IROP

V návaznosti na možnost podání projektového záměru pro oblast „Telematiky ve veřejné dopravě“, v rámci výzev IROP, se společnost TRADO-MAD, s.r.o. rozhodla zpracovat do této výzvy svůj vlastní projektový záměr, mířící na rozvoj MAD v Třebíči.

Vzhledem k tematickému zaměření výzvy a struktuře způsobilých nákladů, se společnost rozhodla zacílit aktivity projektu na realizaci následujícího rozsahu opatření:

 • Pořízení nových odbavovacích systémů do všech vozidel provozovaných v rámci linek MAD Třebíč a to včetně platebních systémů pro příjem bezkontaktních platebních karet.
 • Pořízení nového softwaru dispečerského pracoviště, který by dokázal plně vytěžit data odesílaná z nových palubních jednotek vozidel (odbavovacích systémů) a to díky jejich vybavení přesnějším systémem GPS a modulem pro online komunikaci.
 • Pořízení nového informačního systému vozidel pro cestující v rozsahu vnějších i vnitřních elektronických panelů, které by díky vytěžení získaných dat, dokázaly poskytovat informace také o možném zpoždění jednotlivých spojů.
 • V rámci další eliminace bariér by do všech vozidel MAD Třebíč byl instalován akustický informační systém, včetně povelového systému pro nevidomé a slabozraké.
 • Pro zvýšení komfortu cestujících by pak v rámci informační kanceláře byl instalován nový samoobslužný automat dostupný v režimu 24/7, který bude sloužit například k nákupu elektronických kuponů, či dobití elektronických platebních karet.
 • Rozšíření informací pro cestující by se týkalo také elektronických informačních panelů, které budou nově umístěny také na dalších označnících zastávek MAD Třebíč.

Zda tento projekt nakonec dojde realizace, bude jasné do konce roku 2016. Společnost TRADO-MAD, s.r.o. bude muset vyčkat nejen na hodnocení podaného projektu jako takového, ale také na výsledek probíhající veřejné zakázky na obsluhu linek MAD Třebíč v dalším období, které se hodlá společnost účastnit.

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.