Uplatnění práv

Práva subjektů údajů

V souladu s čl. 12 GDPR je správce povinen poskytnout subjektu údajů následující informace o zpracování jeho osobních údajů, tzn. o:

 • totožnosti a kontaktních údajích správce,
 • účelu zpracování a právním základu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
 • existenci práva odvolat souhlas, pokud jsou údaje správce zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů,
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má podle čl. 14, 15 právo na

 • přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem,
 • vysvětlení zpracování svých OÚ,
 • opravu nebo doplnění svých nepřesných nebo neplatných OÚ,
 • výmaz svých OÚ a právo být zapomenut,
 • omezení zpracování svých OÚ a právo vznést námitku k jejich zpracování,
 • přenos svých OÚ (právo na přenositelnost údajů) ve strukturovaném a strojově čitelném formátu,
 • vyloučení svých OÚ z automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • podat stížnost u ÚOOÚ.

Pro uplatnění svých práv vyplňte, podepište a vytiskněte formulář ve formátu .docx nebo .pdf a zašlete jej na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.