Koncern ICOM transport se zaměří na „černé pasažéry"

Falešné průkazky a umělé „snižování“ věku jsou nešvary, které veřejnost v poslední době hojně používá s cílem podvést přepravní společnosti a ušetřit na ceně jízdenky. Dopravní koncern ICOM transport se rozhodl s „černými pasažéry“ bojovat a upozorňuje: nezahazujte jízdenky ihned po zakoupení, budete je potřebovat při kontrole revizora. Ty na linkách koncernu z Vysočiny nyní potkáte mnohem častěji než dříve.

Zveřejněno: 6.4.2011

Dopravní koncern ICOM transport pomáhá zajišťovat základní dopravní obslužnost ve velké části ČR. Řidiči jednotlivých dceřiných společností proto mají srovnání mezi kraji a shodují se, že pokusy o podvod jsou všude stejné. Situace, kdy si někdo padělá průkazku ZTP, školní průkaz, nebo doklad o příslušnosti k PéTéPákům je stále častější. Dokládá to i zjištění společnosti, která kontroluje dodržování přepravních předpisů autobusové dopravy po celé ČR. V prvním čtvrtletí zjistila inspekce jenom na linkách koncernu ICOM transport desítku podvodů. Předsedkyně představenstva koncernu Kateřina Kratochvílová dodává: „ Mimo kontroly externí společnosti si zajišťujeme revize i prostřednictvím svých zaměstnanců a víme, že tyto případy jsou mnohem častější“.

ICOM transport chce zamezit nárůstu podvodů a do svých autobusů proto začíná častěji nasazovat interní revizory. „Nechceme aby trpěli lidé roztržití, kteří jízdenku ihned po zakoupení někam založí. Proto měla přednost osvěta u cestujících. Vylepili jsme na autobusy informaci o možnosti kontroly a případné pokuty. Nyní - několik týdnů po té - se v autobusech rozjedou i naši revizoři.“: upřesňuje Kateřina Kratochvílová. Na inspekci a možnost pokut, upozorňuje výrazná samolepka delší dobu. Vylepená je vždy u nástupních dveří. Nyní přichází čas kontrol a revizorů. Každý z nich je vybaven průkazkou se jménem a číslem, byl odpovídajícím způsobem proškolen a zná přesně povinnosti a možnosti, které mu ukládá přepravní předpis.

„Věříme, že poctivý cestující případnou kontrolu pochopí. Podvodem nikdo nic nezíská, protože výše možné udělené pokuty značně převyšuje cenu jízdného.“, dodává předsedkyně představenstva K. Kratochvílová. Základní dopravní obslužnost je dotována státem a černý pasažér, tak přímo okrádá stát, potažmo každého z nás.

Revizor může, za pokus o podvod a zjištění nesrovnalostí, udělit pokutu do výše 1.000,- Kč. Pokuta může být zaplacena v hotovosti na místě, nebo následně složenkou. V případě, že cestující nechce zaplatit a nehodlá vydat jakýkoliv jiný průkaz totožnosti, může být přivolána Policie ČR. Pokud cestující pokutu neuhradí v požadované době, může dojít k soudnímu vymáhání a případně i k exekuci. V tomto případě jde ale už o částky mnohonásobně vyšší.

Kontakt

icom logo

Adresa: Jiráskova 1424/78, JIHLAVA 

Telefon: +420 567 121 111

E-mail: info@icomtransport.cz

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.