Pro řidiče byly v EU opět zavedeny hranice

Opatření, která aktuálně začala platit u našich zahraničních sousedů, nepůsobí problémy jen jim, ale také jejich zaměstnavatelům, potažmo celému domácímu odvětví nákladní dopravy.

Pro řidiče byly v EU opět zavedeny hranice

Koncern ICOM transport se snaží neustále vyvíjet směrem vpřed a zajišťovat cestujícím pohodlné cestování. To zaručí pomocí moderní technologie, investicemi do vozového parku, modernizací stávajících autobusových nádraží a také provozem vlastního autorizovaného servisu.

Opatření, která aktuálně začala platit u našich zahraničních sousedů, nepůsobí problémy jen jim, ale také jejich zaměstnavatelům, potažmo celému domácímu odvětví nákladní dopravy.

Sousední Německo zavedlo v uplynulých dvou letech opatření, která výrazně zkomplikovala život českým dopravcům.

Nejprve to bylo zavedení minimální mzdy pro všechny pracovníky na německém území. Na jaře letošního roku pak německá strana zakázala řidičům kamionů, aby vykonávali zákonem stanovený odpočinek ve svých vozech. Obě opatření se okamžitě stala předmětem oprávněné kritiky ze strany českých dopravců.

Německá lobby

„Z našeho pohledu je cíl německé vlády jasný. Eliminovat konkurenční dopravce tím, že se jim na německém území prodraží cena jízd a oni pak ve srovnání s těmi německými nebudou konkurenceschopní. Jednoznačně za tímto krokem vidím vlivnou lobby německých dopravců,“ vysvětluje Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva společnosti ICOM transport a.s.

Do sousedního Německa přitom kamiony této společnosti směřují nejčastěji. Každý měsíc tam vypraví na 150 jízd. „Opatření, přijatá německou vládou, považujeme nejen za součást konkurenčního boje, ale navíc ještě za nelogický krok, který nerespektuje daňové odlišnosti v jednotlivých zemích. Například výše zdravotního a sociálního pojištění, hrazeného zaměstnavatelem, se do minimální mzdy v Německu vůbec nezapočítává. Kromě toho německá strana nebere v potaz ani diety či odměny, které našim řidičům vyplácíme,“ pokračuje dále Kratochvílová.

O co přesně s minimální mzdou jde? Možnost vyžadovat i po českých firmách, aby svým zaměstnancům v zahraničí vypláceli minimální mzdu toho státu, na jehož území pracují, stanovila evropská směrnice, která přitom vstoupila v platnost již před více než 20 lety.

Cílem směrnice bylo stanovit podmínky, za nichž mohou v zahraničí pracovat takzvaní vyslaní pracovníci, tedy například pracovníci stavebních společností nebo řemeslníci.

Zatímco v Německu nemusí mít řidič přímo s sebou potvrzení o tom, že mu zaměstnavatel německou minimální mzdu skutečně vyplácí a může doklad vystavit a zaslat až dodatečně, ve Francii je takové potvrzení nutné vozit přímo s sebou. A to navíc ve francouzském jazyce. Speciálně ve Francii musí platit český dopravce ještě rok a půl po ukončení poslední přepravy svého francouzského zástupce, tj. mzda, kancelář, vybavení, software atd. V opačném případě hrozí řidiči i jeho zaměstnavateli tučná pokuta.

Jakmile vzali čeští dopravci na milost opatření ohledně minimální mzdy, začala jim komplikovat život další regulace, kterou je zákaz přespávání v kamionech.

Odpočinek v kamionech už ne!

25. května tohoto roku začalo platit nové nařízení, které řidičům zakazuje, aby v kabině vozu trávili takzvaný týdenní odpočinek. Ten mají povinně předepsaný po každých šesti dnech, které stráví za volantem a jeho délka je stanovena na 45 hodin. Zpravidla tedy vychází tento odpočinek na víkend. Dopravci zákaz kritizují a to jak z důvodů finančních, tak i ryze praktických. Finanční otázka věci je nasnadě – náklady na ubytování řidiče v hotelu či jiném podobném zařízení samozřejmě jdou na vrub zaměstnavatele a v konečném důsledku mohou prodražit služby i pro zákazníka.

Praktické výhrady k tomuto opatření ale nejsou o nic méně závažné. Jednak řidiči právem upozorňují na fakt, že s kamionem se k hotelům obvykle těžko dostanou, nemluvě o tom, že hotely nemívají vhodné parkovací stání pro tak rozměrné vozy. Na velkých parkovištích u dálnic zase není možné nechávat kamion s nákladem po několik hodin úplně bez dozoru. „Omezení ohledně týdenních povinných odpočinků ve vozidle je pro nás velkou komplikací. Řidič může ve voze dělat jen odpočinek kratší než 45h. V praxi to znamená, že smí v zahraničí strávit pouze jeden víkend a pak se musí přesunout zpět do České republiky na dodělání týdenního odpočinku, protože hotely s parkovišti pro kamiony nejsou standardem,“ vysvětluje dále Kratochvílová.

Řidiči by tak museli spoléhat jen na ubytovací zařízení podél dálnic, která zase bývají, zvláště o víkendu, velmi vytížená a najít volné místo tak není snadné. „Z pohledu dlouholetého profesionálního řidiče samozřejmě vnímám tato opatření jako komplikaci. Nejde totiž jen o to, pamatovat na povinný odpočinek, ale nyní k němu nově musíte mít i doklad. Je to zkrátka další věc, kterou musíte hlídat a pamatovat na ní, což nepřispívá zrovna k pohodě za volantem. Odpočinek řidiče má, jak název napovídá, sloužit k tomu, aby si řidič odpočinul, ne aby byl ve stresu, zda najde volné ubytování u dálnice a neztratí od něho doklad,“ vysvětluje Ischenko Kostyantin, jeden z dlouholetých řidičů nákladní dopravy společnosti ICOM transport.

Nad zákazem přespávání v kamionech však čeští dopravci kroutí hlavou ještě i z jiného důvodu, a tím je komfort řidičů. „Naše společnost neustále investuje do kvalitních vozů, aby bylo maximálně zajištěno bezpečí řidičů i jejich pohodlí na dlouhých cestách. Ve voze mají řidiči vše, co při odpočinku potřebují, protože každý z našich řidičů má svou kabinu plně zařízenou a vybavenou. Naproti tomu řada ubytovacích zařízení podél dálnic rozhodně takový komfort, jako řidičova vlastní kabina nenabízí,“ uzavírá předsedkyně představenstva ICOM transport, Kateřina Kratochvílová.

Německé opatření tak staví české dopravce do paradoxní situace. Ani neustále rostoucí investice dopravců do vozového parku, jež mají za cíl zvýšit bezpečí a pohodlí řidičů, je nyní neochrání před vynakládání dalších nákladů na ubytování při zahraničních cestách.

Není proti divu, že dopravci kritizují přibývající nadměrnou byrokracii, překážky, a také účelovou finanční zátěž, která komplikuje bezproblémové zahraniční podnikání a zavádí v Evropě nové hranice.

Více o společnosti
Koncern ICOM transport a.s
. se během 20 let stal jedním z největších dopravních firem v České republice. Hlavní strategií firmy je zajištění kvalitní dopravní obslužnosti jednotlivých krajů, především pak s využitím nejmodernějšího vozového parku značky Mercedes-Benz a Setra. Výrazné úspěchy společnost zaznamenává i ve vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravě. Dopravní uskupení ICOM transport a.s. provozuje 800 autobusů, 300 souprav nákladních vozidel a zaměstnává 1800 zaměstnanců. Dále disponuje autorizovaným servisem Mercedes-Benz, čerpacími stanicemi, službami měření emisí a myčkami vozidel.

Kontakt

icom logo

Adresa: Jiráskova 1424/78, JIHLAVA 

Telefon: +420 567 121 111

E-mail: info@icomtransport.cz

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.