Příprava projektového záměru do výzvy IROP

eu dotace

V návaznosti na otevření výzvy č. 22 IROP - „Telematika ve veřejné dopravě“ a ve vazbě na dlouhodobý strategický plán společnosti, se ČSAD Slaný, a.s. rozhodlo připravit v rámci dané výzvy svůj vlastní projektový záměr, mířící na rozvoj dopravy provozované v rámci IDS Ústeckého kraje.

Vzhledem k tematickému zaměření výzvy a struktuře způsobilých nákladů, se společnost rozhodla zacílit aktivity projektu především na realizaci opatření pro posílení odbavení v rámci vozidel, posílení informačních zdrojů pro cestující a přechod na nový software v rámci rozvoje svého dispečerského pracoviště.

V rámci projektu tak byla naplánována tato konkrétní opatření:

 • Pořízení nových odbavovacích systémů do všech vozidel provozovaných v rámci linek IDS Ústeckého kraje a to včetně platebních systémů pro příjem bezkontaktních platebních karet.
 • Pořízení nového softwaru dispečerského pracoviště v Litoměřicích, který by dokázal plně vytěžit data odesílaná z nových palubních jednotek vozidel (odbavovacích systémů) a to díky jejich vybavení přesnějším systémem GPS a modulem pro online komunikaci. Tato data by pak nadále mohla být sdílena s budoucím centrálním online dispečinkem kraje.
 • Pořízení nového informačního systému vozidel pro cestující, v rozsahu vnějších i vnitřních elektronických panelů, které by díky vytěžení získaných dat, dokázaly poskytovat informace také o možném zpoždění jednotlivých spojů.

Ukončení příjmu žádostí v rámci dané výzvy je plánováno na 30. 6. 2016. Dá se tedy očekávat, že skutečné výsledky projektové žádosti by mohli být známy ještě před koncem letošního roku. Pokud bude projekt úspěšně schválen, mohou se cestující na nový způsob odbavení těšit již příští rok.

 

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.