Tisková zpráva - Změna pokut pro černé pasažéry

Od 1.9.2013 dochází ke změněn ceníku IREDO na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Od tohoto dne se zvyšuje přirážka k jízdnému z původních 1.000 Kč na 1.500 Kč. Přirážka může být vyměřena cestujícím při porušení přepravního řádu, například černým pasažérům, nebo při zneužití, neplatnosti či neúplném vyplnění slevových průkazů. V průběhu měsíce září budou proto na linkách ČSAD Ústí nad Orlicí probíhat přepravní kontroly, zaměřené na kontrolu náležitostí průkazů na slevy jízdného.
 

       ČSAD Ústí nad Orlicí je součástí dopravní koncernu ICOM transport, který pomáhá zajišťovat základní dopravní obslužnost ve velké části ČR. Pracovníci jednotlivých dceřiných společností mají srovnání mezi kraji a shodují se, že pokusy o podvody a zneužití slevových průkazů jsou všude stejné. Zcela padělané - falešné průkazky a umělé „snižování“ věku jsou nešvary, které veřejnost v poslední době hojně používá s cílem podvést přepravní společnosti a ušetřit na ceně jízdenky. „Kontroly zaměřené na černé pasažéry a zneužívání slevových průkazů proběhnou ve velkém množství.
Žádáme proto cestující, aby si včas zajistili všechny potřebné náležitosti zejména u žákovských a studentských průkazů na slevu jízdného. Předejdou tak nepříjemnostem v podobě vysoké přirážky k jízdnému“: komentuje blížící se kontroly předsedkyně představenstva ICOM transport Kateřina Kratochvílová.
        ICOM transport chce zamezit nárůstu podvodů a do svých autobusů proto vyšle interní revizory. Mimo kontroly slevových průkazů se zaměří i na černé pasažéry.  „Nechceme, aby trpěli lidé roztržití, kteří jízdenku ihned po zakoupení někam založí. Proto upozorňujeme dopředu a dáváme prostor osvětě.“: upřesňuje Kateřina Kratochvílová.
       Každý z revizorů je vybaven průkazkou se jménem a číslem, byl odpovídajícím způsobem proškolen a zná přesně povinnosti a možnosti, které mu ukládá přepravní předpis. „Věříme, že poctivý cestující případnou kontrolu pochopí. Ve vlacích je průvodčí a revizor v jedné osobě samozřejmostí. Věřím, že si zvyknou a pochopí to i cestující v autobusech.“ :dodává předsedkyně představenstva K. Kratochvílová. Základní dopravní obslužnost je dotována státem a černý pasažér, tak přímo okrádá stát, potažmo každého z nás. 
        Revizor může, za pokus o podvod a zjištění nesrovnalostí, udělit pokutu do výše 1.500,- Kč. Pokuta může být zaplacena v hotovosti na místě, nebo následně složenkou. V případě, že cestující nechce zaplatit a nehodlá vydat jakýkoliv jiný průkaz totožnosti, může být přivolána Policie ČR. Pokud cestující pokutu neuhradí v požadované době, může dojít k soudnímu vymáhání a případně i k exekuci. V tomto případě jde ale už o částky mnohonásobně vyšší.       

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.