Osobní údaje


Udĕlení souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případĕ udĕlení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů vyplňte prosím své adresní a kontaktní údaje a zaškrtnĕte svou volbu souhlasí/nesouhlasí a potvrďte tlačítkem Odeslat.

Správce osobních údajů

(dále jen „Správce”)

Subjekt osobních údajů

(dále jen „Subjekt”)

Společnost:

ICOM transport a.s.

Jméno:

Sídlo:

Jiráskova 1424/78

587 32 Jihlava

Adresa:

Identifikační číslo:

46346040

Telefon:

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brnĕ, oddíl B, vložka 716

E-mail:

 1. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje Subjektu:
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • název společnosti
  • Identifikační číslo
  • Daňové identifikační číslo
  • e-mail Souhlasí Nesouhlasí
  • telefonní číslo Souhlasí Nesouhlasí
 1. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat z důvodu oprávnĕného zájmu Správce za účelem zpĕtné vazby spokojenosti, evidence portfolia zákazníků, zasílání obchodních sdĕlení, upozornĕní související s technickým stavem vozidla. Tyto údaje budou správcem zpracovávány do „aktuální rok + 15 let”.
 1. Z dúvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem:
  • upozornĕní na blížící se konec platnosti STK
  • připomenutí dohodnutého termínu návštĕvy servisu
  • nabídky oprav, slev, akcí
  • V takovém případĕ je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující:
  • telefonicky: subjekt se zpracováním kontaktu

   Souhlasí Nesouhlasí

  • prostřednictvím SMS: subjekt se zpracováním kontaktu

   Souhlasí Nesouhlasí

  • e-mailem: subjekt se zpracováním kontaktu

   Souhlasí Nesouhlasí

 1. Zpracování osobních údajů je provádĕno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • koncernové společnosti Mercedes Benz
 1. Správce dává Subjektu na vĕdomí, že podle GDPR má Subjekt právo:
  • vzít souhlas kdykoli zpĕt
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o Subjektu zpracovává a proč
  • požadovat po Správci vysvĕtlení ohlednĕ zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u Správce přístup k tĕmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po Správci výmaz tĕchto osobních údajů, není-li žádný zákonný dúvod pro zpracování
  • požadovat omezení zpracování
  • vznášet námitku proti zpracování v případĕ nezákonného nakládání
  • v případĕ pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajú vznést stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajš
 1. Automatické zpracování ani profilování není provádĕno.
 1. Subjekt tímto udĕluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranĕ fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tĕchto údajů (dále jen GDPR). Souhlas lze vzít kdykoli zpĕt, a to zasláním e-mailu na adresu ochranaou@icomtransport.cz, nebo pomocí formuláře na webových stránkách společnosti http://www.icomtransport.cz/osobni-udaje/uplatneni-prav.

Datum udĕlení souhlasu:Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.