ICOM transport je společensky odpovědná firma

Další ocenění v soutěži Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2018 si odnesla společnost ICOM transport. Jednalo se o již 4. ročník, ve kterém byly oceňovány snahy organizací, jež do svých provozních činností integrují zájmy sociální, enviromentální, etické, lidskoprávní a také zájmy svých zákazníků.

Cena hejtmana kraje

 

V kategorii soukromý sektor nad 250 zaměstnanců se ICOM transport umístil na druhém místě. „Odpovědnost k životnímu prostředí je součástí naší dlouhodobé strategie,“ uvedla předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová s tím, že k ní zapojujeme nejen 1.800 zaměstnanců, ale také všech 32 milionů našich cestujících.

Na všech autobusových nádražích jsou pak k dispozici nádoby na tříděný odpad. V roce 2018 jsme se také více zaměřili na třídění tonerů, díky němuž podporujeme Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou.

Dlouhodobě se zaměřujeme také na obnovitelné zdroje. Používáme vrty spojené s tepelným čerpadlem, investujeme do vsaků, nebo do nových LED osvětlení, která snižují spotřebu elektrické energie.

Nejdůležitějším krokem k ochraně životního prostředí je však neustálá obnova vozového parku. V koncernu ICOM transport jezdí pouze vozy vysoké emisní normy, 40% vozového parku tvoří vozy s EURO 5 a 60% vozy s nejvyšší emisní normou EURO 6. Tím dokážeme ročně snížit emise oxidu dusíku a pevných částic až o 200 tun a snížit spotřebu o cca 1.600 tun nafty.

Kontakt

icom logo

Adresa: Jiráskova 1424/78, JIHLAVA 

Telefon: +420 567 121 102

E-mail: info@icomtransport.cz

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.